본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

CAE

"Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn CAE về ô tô, đầu máy toa xe, máy móc của máy bay và tàu, hệ thống điện/điện tử"
Chúng tôi cung cấp dịch vụ phân tích về độ an toàn của xe
(an toàn khi va chạm, Độ bền kết cấu, hiệu suất khung gầm và tiếng ồn/độ rung),
phân tích và tối ưu hóa dòng nhiệt.

An toàn khi va chạm (ô tô)

Tổng quan

Không chỉ phân tích tính năng an toàn khi va chạm của cả xe mà còn của thành phần và hệ thống của xe, sau đó cải thiện để phát triển thông số kỹ thuật một cách tối ưu

Tăng cường độ an toàn khi chịu tác động của sản phẩm bằng cách vẽ sơ đồ đường congtrọng tải chở hàng tối đa khi chịu va chạm và tác động, điều chỉnh mức hấp thụ năng lượng.

Phân tích Tương quan cho chế độ biến dạng, dữ liệu gia tốc và xâm nhậptừthử nghiệm

Giảm thiểu thương tích cho hành khách bằng cách đánh giá và cải thiện hiệu suất khi va chạm theo NCAP và các quy định khác

Lĩnh vực ứng dụng

Front / Side / Rear Crash

Để cải thiện độ an toàn cho xe, hãy đánh giá hiệu suất khi va chạm theo NCAP và các quy định khác

USNCAP 100% FRB 56kph

맨위로

ENCAP 40% ODB 64kph

맨위로

IIHS 25% FRB 64kph

맨위로

IIHS Side MDB 50kph

맨위로

FMVSS301 Rear MDB 80kph

맨위로
맨위로