본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

Design Automation

Chúng tôi cung cấp các chương trình tự động hóa (UI) để cải thiện hiệu quả thiết kế,
sử dụng các công cụ CAD hoặc Officeđểđánh giá quy định luật pháp trước và sau khi thiết kế, thiết kế hình dạng,
xác minh tính nhất quán và tối ưu hóa

Quá trình phát triển

8Được chia thành 8 bước trong một chương trình tự động hóađể thực hiện các yêu cầu của khách hàng bằng.

맨위로

Step 01. Requisite definition

Nhận các yêu cầu phát triển

Tiếp thukiến thức cơ bảnthông qua các cuộc phỏng vấn làm việc

맨위로

Step 02. Business Requirement List

Liệt kê các yêu cầu phát triển để hoàn thiện phạm vi phát triển

Đánh giá sơ bộ phương pháp triển khai thông qua đánh giá yêu cầu

맨위로

Step 03. To Be Process definition

Ứng dụng phương pháp IDEF0, rút ra quy trình thực hiện tối ưu

Đánh giálần thứ 2 về phương pháp triển khai thông qua POC (Bằng chứng về Khái niệm)

맨위로

Step 04. User Interface Frame Work

Đánh giá vị trí để biết chức năng bằng cách phản ánh quá trình tương lai

Đánh giá thiết kế biếtcấu hìnhchức năng và thuận tiện cho người dùng

맨위로

Step 05. Modeling & Programing

Áp dụngXây dựng mô hình dự trên kiến thức

Phát triển chương trình bằng API

맨위로

Step 06. Function Test

Kiểm tra đơn vị chức năng và quy trình thực hiện tổng thể

Đánh giácải thiện và sửa lỗi quy trình thực hiện chức năng

맨위로

Step 07. Effectiveness Test

Xác minh thực tế thông qua dữ liệu sản xuất hàng loạt

Đánh giá hiệu quả dựa trên dữ liệu trước đây

맨위로

Step 08. Service & training

Đào tạonhân viên vận hành và soạn thảo tài liệu hướng dẫn

Sửa lỗi và sai sót để vận hành được trơn tru

맨위로