본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

Design Automation

Chúng tôi cung cấp các chương trình tự động hóa (UI) để cải thiện hiệu quả thiết kế,
sử dụng các công cụ CAD hoặc Officeđểđánh giá quy định luật pháp trước và sau khi thiết kế, thiết kế hình dạng,
xác minh tính nhất quán và tối ưu hóa

Tải xuống phần mềm miễn phí

Có thể tải xuống một chương trình tự động hóa được sử dụng miễn phí phiên bản thử nghiệm giới hạn.

Giới thiệu phần mềm miễn phí

Định nghĩa

Chương trình có chức năng liên kết với CATIA

Môi trường sử dụng

- CATIA V5 R25 & R29

- MS office 2007 ~ 2013

thông số kỹ thuật theođề xuất

- CPU : XEON Quad Core 2.5cao hơn

- Meomory : 8GB cao hơn

- HDD : hoặc dung lượng trống miễn phí 10GB cao hơn

- Graphic : Quadro FX4500 cao hơn

màn hình người dùng

맨위로

Tải xuống

download  download

맨위로