본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

ICT Solutions

“Giải pháp CNTT tối ưu hóa cho các ngành sản xuất.”
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh theo khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như CAD, PLM, MES, QMS, Đám mây, Phần cứng, Mạng và CNTT.

3DEXPERIENCE® Platform

Industry solution Experience Portfolio

Sở hữu những chuyên gia kỹ thuật hàng đầu

Thông qua kỹ năng tích lũy được trong nhiều năm qua, chúng tôi hỗ trợ tư vấn One-stop trong việc cung cấp và bảo trì SW & HW.

Vận hành trung tâm đào tạo CAD

Xây dựng bộ tài liệu đào tạo và nuôi dưỡng nhân tài thông qua quá trình đào tạo.

Hỗ trợ xây dựng System & Hardware tối ưu và đối ứng nhanh
thông qua các kỹ sư chuyên môn và các đối tác Dassault Systèmes Platinum.

Cung cấp Plan từng giai đoạn và phân tích khách hàng

Thiết kế hệ thống hiệu quả

Đề xuất cách xây dựng an toàn

Cung cấp vận hành/quản lý thời gian thực

맨위로