본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

Design Automation

Chúng tôi cung cấp các chương trình tự động hóa (UI) để cải thiện hiệu quả thiết kế,
sử dụng các công cụ CAD hoặc Officeđểđánh giá quy định luật pháp trước và sau khi thiết kế, thiết kế hình dạng,
xác minh tính nhất quán và tối ưu hóa

ADAS·자율주행·CONNECTIVICTY

01. Khái niệm phát triển

Gắn khái niệm tự động hóa vào công việc của kỹ sư thông qua kết hợp công cụ CAD,
công cụ Office và PDM, v.v. được sử dụng trong lĩnh vực Nghiên cứu & Phát triển

More →

ADAS·자율주행·CONNECTIVICTY

02. Quá trình phát triển

Được chia thành 8 bước trong một chương trình tự động hóađể thực hiện các yêu cầu của khách hàng bằng.

More →

ADAS·자율주행·CONNECTIVICTY

03. Hiệu quả mong đợi

Chúng tôi đặt nền tảng để vận hành hiệu quả hơn và cải thiện sản xuất thông qua tự động hóa.

More →

ADAS·자율주행·CONNECTIVICTY

04. Tải xuống phần mềm miễn phí

Có thể tải xuống một chương trình tự động hóa được sử dụng miễn phí phiên bản thử nghiệm giới hạn.

More →

맨위로