본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

ICT Solutions

“Giải pháp CNTT tối ưu hóa cho các ngành sản xuất.”

SOLUTIONS

CATIA

CATIA là giải pháp hàng đầu thế giới về thiết kế sản phẩm và môi trường.
Các tổ chức hàng đầu trong nhiều ngành khác nhau đang sử dụng giải pháp này trong việc phát triển sản phẩm sử dụng thường ngày.

CATIA không chỉ cung cấp tính năng mô hình hóa sản phẩm mà còn cả mô hình hóa hoạt động thường ngày. Kiến trúc sư hệ thống, kỹ sư, nhà thiết kế, chuyên gia ngành xây dựng có thể định nghĩa, hình dung và xây dựng một thế giới đã được kết nối.

CATIA được cung cấp bởi nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes, chuyên cung cấp các lợi ích như sau:

- Môi trường thiết kế Social được xây dựng dưới dạng SSOT (nguồn dữ liệu duy nhất), có thể truy cập thông qua bảng điều khiển 3D mạnh giúp thúc đẩy việc hợp tác, thiết kế song song với thời gian thực thông tin kinh doanh của các bên liên quan bao gồm cả nhân lực di động.

- 3DEXPERIENCE mang tính trực quan cung cấp tính năng mô phỏng và mô hình 3D tuyệt vời nhất tới cả người dùng thành thạo lẫn người thỉnh thoảng mới dùng và đã được tối ưu hóa sau khi cân nhắc tính hiệu quả của mọi người dùng.

- Đây là nền tảng phát triển sản phẩm toàn diện dễ dàng tích hợp với quy trình và công cụ hiện có. Thông qua đó, có thể sử dụng ứng dụng của các chuyên gia tích hợp mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực ở tất cả các giai đoạn của quy trình phát triển sản phẩm.

Ứng dụng thiết kế, kỹ thuật, kỹ thuật hệ thống và xây dựng của CATIA là cốt lõi trong kinh nghiệm giải pháp công nghiệp mà Dassault Systèmes giải quyết những nhu cầu của từng ngành công nghiệp. Sản phẩm này làm thay đổi đáng kể phương pháp hình thành, phát triển và thực hiện hóa sản phẩm mới mang lại khả năng cạnh tranh đáng kinh ngạc cho các tổ chức.

3Gói tạo sản phẩm 3D

▷ Từ thiết kế khái niệm đến thiết kế chi tiết và bản vẽ
▷ Tạo các thành phần và các yếu tố lắp ráp, bản vẽ kết hợp

Kỹ thuật CATIA xuất sắc

▷ Tối ưu hóa quy trình theo ngành
▷ Tạo mẫu kỹ thuật số, phân tích/mô phỏng

Nền tảng kỹ thuật mở

▷ Cung cấp môi trường cộng tác tập trung vào dữ liệu 3D
▷ Tối ưu hóa chi phí phát triển sản phẩm dựa trên hiệu suất tích hợp

맨위로