본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

Nghề nghiệp

"ALTEN KOREA tiếp nhận và quản lý đơn xin việc cho từng vị trí công việc quanh năm và tham khảo chúng mỗi khi bổ sung nhân sự."
câu hỏi : beomiii@alten-korea.com

Engineering Design

Thiết kế thân xe ô tô

Chúng tôi đang tìm kiếm người có năng lực phụ trách thiết kế thân trên của mô hìnhxe mới, ưu tiên những người có kinh nghiệm về –phát triển kết cấu thân xe mới và ít nhất phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

1) Yêu cầu trình độ chuyên môn
Đội trưởng : Có bằng đại học trở lên,có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực sản xuất xe thành phẩm (phân tích, thân xe, khung gầm);Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc; Thành thạo CATIA V5
Nhân viên : Có bằng đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất xethành phẩm;Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc; Thành thạoxây dựng mô hình 3D và vẽ 2D với CATIA V5

2) Trường hợp ưu tiên
Người có kinh nghiệm OEM trong nước
Nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thành thạo

Thiết kế gói và điểm chuẩn xe

Chúng tôi đang tìm kiếm người có kiến thức về Khoang Động cơ, Khoang Hàng khách, Gầm xe, Bố trí Khung gầm,Hình học Khung gầm và có kinh nghiệm phát triển Vành lốp. Chúng tôi cũng cần người có năng lực phụ trách đội đánh giá điểm chuẩn của xe.

1) Yêu cầu trình độ chuyên môn
Đội trưởng : Tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực sản xuất xethành phẩm (phân tích,thân xe, khung gầm);Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc;Thành thạo CATIA V5
Nhân viên : Có bằng đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệmliên quan đến lĩnh vực sản xuất xethành phẩm;Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc; Thành thạo xây dựng mô hình 3D và vẽ 2D bằng CATIA V5

2) Trường hợp ưu tiên
Người có kinh nghiệm OEM trong nước
Nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thành thạo

Đồ lắp ráp & thiết bị điện tử bên ngoài và bên trong khung gầm và thiết kế chất lỏng nhiệt và nạp/xả

Hoan nghênh các ứng cử viên có khả năngnghiên cứu tính khả thi thiết kế kỹ thuật, bố trí hệ thống và xây dựng mô hình 3D và vẽ 2D trên CATIA 4 để phát triển kiểu dáng và phân tích kết quả mô phòng trong lĩnh vực liên quan. Công ty chúng tôi đang xây dựng một môi trường thiết kế để mỗi kỹ sư có thể phân tích trực tiếp trong lĩnh vực của mình.

1) Yêu cầu trình độ chuyên môn
Đội trưởng : Tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực sản xuất xe thành phẩm (phân tích,thân xe, khung gầm);Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc;Thành thạo CATIA V5.
Nhân viên : Có bằng đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệmliên quan đến lĩnh vực sản xuất xethành phẩm;Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc; Thành thạo xây dựng mô hình 3D và vẽ 2D bằng CATIA V5

2) 우대사항
Người có kinh nghiệm OEM trong nước
Nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thành thạo

Quản lý kỹ thuật và các quy định pháp lý liên quan đến xe hơi

Chúng tôi đang tìm kiếmngười có năng lực phụ trách quản lý dữ liệu kỹ thuật và các công việc liên quan đến dữ liệu khác để phát triển xe ô tô của công ty. Ưu tiên những người có năng lựcquản lý chứng nhận xe ô tô và các quy định liên quan đến xe ô tô.

1) Yêu cầu trình độ chuyên môn
Đội trưởng : Tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất xethành phẩm (phân tích,thân xe, khung gầm);Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc;Thành thạo CATIA V5
Nhân viên : Có bằng đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệmliên quan đến lĩnh vực sản xuất xethành phẩm ở các lĩnh vực liên quan; Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc; Thành thạo xây dựng mô hình 3D và vẽ 2D bằng CATIA V5

2) Trường hợp ưu tiên
Người có kinh nghiệm OEM trong nước
Nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thành thạo

샤시 내장 외장 전기&전장 열유체 흡배기 설계

Sản xuất nguyên mẫu và thử nghiệm

Công ty chúng tôi không trực tiếp thực hiện sản xuất nguyên mẫu thực tếhoặc thử nghiệm các bộ phận/ xe thành phẩm nội bộ. Tôi đang tìm kiếm kỹ sưcó kinh nghiệm sản xuất nguyên mẫuvà thử nghiệmđể quản lý việc sản xuất nguyên mẫu hoặc thử nghiệm từ nguồn thuê ngoài hoặc bằng thiết bị của khách hàng.

1) Yêu cầu trình độ chuyên môn
Đội trưởng : Tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất xe thành phẩm (phân tích,thân xe, khung gầm);Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc;Thành thạo CATIA V5
Nhân viên : Có bằng đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệmliên quan đến lĩnh vực sản xuất xethành phẩm;Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc; Thành thạo xây dựng mô hình 3D và vẽ 2D bằng CATIA V5

2) Trường hợp ưu tiên
Người có kinh nghiệm OEM trong nước
Nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thành thạo

샤시 내장 외장 전기&전장 열유체 흡배기 설계

Quản lý công nghệ và công nghệ sản xuất

Chúng tôi đang tìm kiếm người kinh nghiệm quản lý công nghệ và chất lượng trong tất cả các lĩnh vực công nghệ sản xuất cần thiết cho khách hàng sản xuất xeô tô do công ty chúng tôi thiết kế.

1) Yêu cầu trình độ chuyên môn
Đội trưởng : Tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất xe thành phẩm (phân tích,thân xe, khung gầm);Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc;Thành thạo CATIA V5.
Nhân viên : Có bằng đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệmtrong lĩnh vực liên quan đến sản xuất xethành phẩm;Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc; Thành thạo xây dựng mô hình 3D và vẽ 2D bằng CATIA V5
2) Trường hợp ưu tiên
Người có kinh nghiệm OEM trong nước
Nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thành thạo

샤시 내장 외장 전기&전장 열유체 흡배기 설계

Mô phỏng xe

So với việc xây dựng Nguyên mẫu thực tế hay Thử nghiệm thực tế thì những việc liên quan đến phát triển xe và kiến trúc mới được thực hiện một cách tối đa trong môi trường ảo, qua đó chúng tôi có thể giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian phát triển. Chúng tôi đang tìm kiếm người có năng lực và nhiều kinh nghiệm OEMtrong lĩnh vực này

1) Yêu cầu trình độ chuyên môn
Đội trưởng : Tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất xe thành phẩm (phân tích,thân xe, khung gầm);Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc;Thành thạo CATIA V5
Nhân viên: Có bằng đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệmtrong lĩnh vực liên quan đến sản xuất xethành phẩm;Được miễn hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc; Thành thạo xây dựng mô hình 3D và vẽ 2D bằng CATIA V5

2) Trường hợp ưu tiên
Người có kinh nghiệm OEM trong nước
Nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc thành thạo

샤시 내장 외장 전기&전장 열유체 흡배기 설계

Kỹ sư CATIA V5 V6, Kỹ sư Trước Bán hàng

1) Để trả lời các thắc mắc của khách hàng liên quan đến CATIA, chúng tôi đang tìm kiếm và cung cấp các giải pháp đồng thời tổ chức đào tạo người dùng CATIA.
2) Đánh giáphiên bản CATIA mời và chức năng mới được bổ sung rồi đưa kết quả đó cho khách hàng để hỗ trợ khách hàng sử dụng CATIA một cách liên tục.
3) Đánh giá và đề xuất giải pháp CATIA V5 V6

1) Yêu cầu trình độ chuyên môn
Có khả năng thiết kế kỹ thuật hoặc giảng dạy dựa trên CATIA
Thành thạo CATIA

2) Trường hợp ưu tiên
Người có kinh nghiệm giảng dạy CATIA hay người có kinh nghiệm CATIA Trước bán hàng.

샤시 내장 외장 전기&전장 열유체 흡배기 설계

Thiết kế kỹ thuật kết cấu máy bay, thiết kế kỹ thuật bộ dây dẫnvà thiết bị điện tử

1) Phân tích và thiết kế kỹ thuật kết cấu bộ phận kim loại
2) Phân tích và thiết kế kỹ thuật kết cấu vật liệu tổng hợp
3) Thiết kế kỹ thuật bộ dây dẫn và thiết bị điện tử
4) Thử nghiệm kết cấu máy bay

1) Yêu cầu trình độ chuyên môn
Thiết kế kỹ thuật kết cấu : Người có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về thiết kế kỹ thuật kết cấu máy bay và ít nhất 1 năm kinh nghiệm dùng thiết kế CATIA
Mô phỏng kết cấu : Người có ít nhất 2 năm kinh nghiệm NASTRAN liên quan đến máy bay

2) Trường hợp ưu tiên
Người có kinh nghiệm phân tích kết cấu vật liệu tổng hợp
Người có kinh nghiệm tham gia dự án Boeing hay Airbus
Người có kinh nghiệm thiết kế kỹ thuật/ phân tích máy bay ở nước ngoài

샤시 내장 외장 전기&전장 열유체 흡배기 설계

Thiết kế ghế trên đầu máy toa xe và ghế lái

1) Thiết kế khung ghế (Thiết kế kỹ thuật đúc áp lựcvật liệu magie và nhôm bằng khuôn ép)
2) Thiết kế phần đệm và phần bọc ghế (thiết kế kỹ thuật đúc phun ép nhựa xốpvà mút)
3) Thiết kế kỹ thuật máy móc cơ bản

Trường hợp ưu tiên
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế kỹ thuật CATIA 3D & 2D
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế lắp đặt trang trí
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm thiết kế ghế

맨위로