본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

phúc lợi

"ALTEN KOREA tiếp nhận và quản lý đơn xin việc cho từng vị trí công việc quanh năm và tham khảo chúng mỗi khi bổ sung nhân sự."
câu hỏi : beomiii@alten-korea.com

Hỗ trợ sinh hoạt trong công ty

trợ cấp·bảo hiểm trợ cấp quốc gia(bảo hiểm y tế quốc gia, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm bồi, thường cho người lao động), lương hưu Hỗ trợ cuộc sống tiện lợi Hỗ trợ ăn trưa và ăntối, sổ sách , dịch vụ xe buýt đưa đón từ và đến trụ sở Hệ thống khen thưởng khenthưởng phục vụ liên tục, khen thưởng/ phần thưởng nhân viên gương mẫu

Phụcấp giải trí

Hệ thống phụ cấp Phụcấp kỳ nghỉ, phụ cấptheobằng cấp công khai (liên quan đến thiết kế kỹ thuật và khuôn đúc áp lực), phụ cấp ngoại ngữ, tiền thưởng Trợ cấp giải trí thành viên của câu lạc bộ giải trí trong công tyvà trang thiết bị giải trí (chung cư) Nghỉ và nghỉ phép tuần làm việc 5 ngày, nghỉ phép hàng năm, nghỉ lễ chính thức

Phụ cấp cho gia đình

hỗ trợ ổn định sinh họa hỗ trợ họcphí cho conem hỗ trợ hiếu hỉ nghỉ phép hiếu hỉ, hỗ trợ hiếu hỉ của công ty (vật tư và nhân viên), hội tương trợ của công ty

맨위로