본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

Design Automation

Chúng tôi cung cấp các chương trình tự động hóa (UI) để cải thiện hiệu quả thiết kế,
sử dụng các công cụ CAD hoặc Officeđểđánh giá quy định luật pháp trước và sau khi thiết kế, thiết kế hình dạng,
xác minh tính nhất quán và tối ưu hóa

Hiệu quả mong đợi

Chúng tôi đặt nền tảng để vận hành hiệu quả hơn và cải thiện sản xuất thông qua tự động hóa.

맨위로