본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

ICT Solutions

“Giải pháp CNTT tối ưu hóa cho các ngành sản xuất.”
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh theo khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như CAD, PLM, MES, QMS, Đám mây, Phần cứng, Mạng và CNTT.

Tư vấn cơ sở hạ tầng CNTT

AP Solutions nhờ có kinh nghiệm nhiều năm hỗ trợ quy trình thiết kế kỹ thuật và tích lũy bí quyết từ danh mục khách hàng đa dạng nên hỗ trợ cung cấp,
vận hành và bảo trì/ quản lý cơ sở hạ tầngphần cứng và mạngnhư dịch vụ một cửa.

Là đối tác chính thức của HP và Dell, chúng tôi có thể hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và đáng tin cậy.

Workstation

Server & Storage

맨위로