본문바로가기

  • youtube
  • instagram
  • linkedin

Engineering

ALTEN KOREA có thể hỗ trợ thực hiện mọi giai đoạn từ thiết kế đến sản xuất hàng loạt theo yêu cầu của khách hàng.
Để đi trước một bước trong việc đáp ứng yêu cầu khách hàng, chúng tôi đang phát triển và sử dụng các quy trình thiết kế và thẩm định bằng cách sử dụng hệ thống VR.

Military

Chúng tôi đưa ra các giải pháp khác nhau nhằmđáp ứng hiệu suất đặc biệt của xe quân sự.
- Đáp ứng khảnăng chống đạn củaphòng máy và buồng láin (STANAG 4569 CẤP ĐỘ2)
- Gắn mô-đun phụ tải có ích có thể thay thế phía sau để sử dụng cho các mục đích sử dụng khác nhau

Top